بازار کرمان و حمام گنجعلی خان

تصویر حمید دادپوری

شهر کرمانتزیینات گچ‌بری و نقاشی‌های سردر حمام به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش بالایی مقرنس مربوط به دوره‌ی صفویه و دارای تزیینات گل وبوته وگچ‌بری است که اداره‌ی میراث فرهنگی استان کرمان در سال ۱۳۷۴ آن را مرمت کرده است و بخش پایین مربوط به دوره‌ی قاجاریه است که روی تزیینات دوره‌ی صفویه کشیده شده ‌است. این نقاشی‌ها موضوعاتی چون بهرام گور، خسرو و شیرین، شاهان در حال شکار، کاروان شتر و حیوانات درنده دارند. زیر نقاشی‌ها، کتیبه‌ای از مرمر سبز دیده می‌شود که با خط نستعلیق، اشعاری بر آن حک شده است و تاریخ آن را ۱۰۲۰ ه. ق نشان می‌دهد.رختکن یا سربینه فضایی است که با عبور از زیر سردر و راهرویی غیرمستقیم، که مانع از دیدن درون حمام و حفظ گرمای آن می‌شود و عبور از یک هشتی کوچک و درگاهی منقوش با حجاری پرندگان دریایی به آن می‌رسیم. این سربینه از فضاهای اصلی بنا و متشکل از یک فضای میانی وسیع با سقفی بلند و پرکار و غرفه‌های کوچک‌تر در اطراف آن است غرفه‌ها دارای حوضچه‌ای با فواره هستند. این غرفه‌ها از انتها به هم مرتبط می‌شوند. رختکن، با وجود اینکه فضایی یکپارچه به نظر می‌رسد اما گوشه‌هایی خلوت و تودرتو دارد که فضایی مناسب برای استراحت، عبادت و گفتگو بوده است. رختکن حمام با انواع زیراندازها، بقچه‌های کرباسی، قطیفه‌ها و تن‌خشک‌کن‌های فراوان، تزیین شده‌ است.

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: