گزارش صعود قله شاه کرم از مسیر اورازان طالقان

تصویر حمید دادپوری

صعود قله شاه کرم در آبان ماه سال   ۱۳۹۱ با چند نفر از دوستان انجام شد این قله که از دو مسیر صعود میشود دارای زیبایی  های زیادی میباشد .مسیر اول از روستای سیجان در ضلع جنوبی قله میباشد و مسیر دوم که ما انتخاب کرده بودیم ازروستای آورازان در طالقان است .طالقان بیشتر مسیر گردشگری برای طبیعت گردان است ولی اگر از حق نگذریم کوههایش هم زیبایی های دارد وصف ناشدنی .روستای مرتفع اورازان که نزدیک روستای گلیرد میباشد در جنوب طالقان قرار دارد و اگر شما در هوایی صاف صعود کنید .در مسیر نمایی زیبا از علم کوه و شاه البرز و دریاچه زیبای سد طالقان خواهید داشت و در قله هم نمایی از منطقه نظراباد و هشتگرد و اتوبان کرج قزوین .شروع صعود از باغهای روستای اورازان میباشد و بلافاصله بعد از خروج از روستا ارتفاع گرفته و روستاهای منطقه و قلل البرز غربی را در دید رس خواهید داشت .

استان مرتبط: 

مرتبط: