گزارش بازدید از بلندترین آبشار ایران انجیلی کا در روستای درزی کلا سواد کوه

تصویر حمید دادپوری

آبشار انجیلی کا روستای درزی کلا با ارتفاع ۲۲۰ متر به عنوان بلندترین آبشار ایران و خاورمیانه واقع در سواد کوه شمالی را به اتفاق دوستان در روز ۱۳ آذر ماه ۹۴ بازدید کردیم مسیر پرفراز و نشیب و چالشی تا ابشار و مناظر بین راه هر بیننده را به وجد میاورد .زیبایی های این برنامه را میتوان با عکسهای گزارش قضاوت نمود .

استان مرتبط: 

مرتبط: