گزارش صعود قله ارفه کوه

تصویر حمید دادپوری

قله ارفه کوه که میان روستای ارفه ده و منطقه دراسله قرار دارد دارای مسیری زیبا که ترکیبی از جنگل و دشت سرسبز  میباشد برای کوه نوردان طبیعت دوست آشنا است .مشرف بودن قله به غار اسپهبد خورشید و خط الراس خرونرو و قله اوریم و از طرفی قله میشینه مرگ لذت صعود را دو چندان میکند .برای رسیدن به این قله مسیر جاده فیروزکوه به قانمشهر بعد از پل ورسک و قبل از خروجی خطیر کوه و جنب پایگاه هلال احمر باید از جاده اصلی خارج وطی مسیر تا  روستای ارفع ده ماشین رو میباشد .از دو مسیر از روستا میشود به قله رسید که هر دو مسیر زیبا و ارزش صعود دارد .دیدن عکسهای برنامه تا حدودی میتواند زیبایی های این کوه را نمایش دهد.

استان مرتبط: 

مرتبط: