گزارش برنامه صعود قله علم کوه از مسیر حصار چال

تصویر حمید دادپوری

صعود علم کوه دومین قله مرتفع ایران به ارتفاع ۴۸۵۰ متر همیشه لذت بخش است .برای این صعود یک تیم ۲۶ نفره در مرداد ماه سال ۹۳ عازم منطقه شدیم .قصد ما صعود به صورت گلگشتی بود که در نهایت با توجه به زمانبندی و برنامه ریز انجام شده میتوانیم به عنوان یک صعود موفق از آن یاد کنیم .خوشبختانه از تیم ۲۴ نفره که از دشت حصار چال به قصد قله حرکت کرده بود همه به قله رسیدند به نظاره مناظر بی بدیل از اوج قله پرداختند .

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: