شهر زیبای بابلسر از نمایی دیگر

تصویر حمید دادپوری

شهر بابلسرهمیشه برای طبیعتگردان و مسافرین شمال ایران جاذبه خاص بوده وجود رودخانه در مرکز شهر و  وجود پلهای متعدد در روی رودخانه زیبایی خاصی به این شهر داده از طرفی وجود ساحلهای شنی در این خطه از دریای خزر و از طرفی نزدیکی دریا به تهرانیها باعث رونق این شهر شده ولی این شهر را اگر در خلوتی ببینید بیشتر از لذت خواهید برد .ساحل میرود که ساحلی شنی و خلوت میباشد برای شنا جایی بسیار مناسب است .

موقعیت روی نقشه: 

درختی در دل درخت دیگر
درختی در دل درخت دیگر
درختی در دل درخت دیگر
درختی در دل درخت دیگر

استان مرتبط: 

مرتبط: