گزارش تصویری پارک کروکودیل

تصویر حمید دادپوری

پارک کروکودیل واقع در جزیره لنکاوی مالزی با توجه به اینکه گونه های زیادی را نگهداری و پرورش میدهد و تعداد کروکودیلهایش به هزار عدد میرسد به عنوان یک پارک معتبر در جهان شناخته میشود .خوشبختانه در جزیره قشم یک پارک کروکودیل داریم که امیدواریم روزی از بابت گونه به تعدد این پارکها برسد .در این پارک گونه هایی را میتوان ملاحظه نمود که برای خزنده شناسان میتوان جذاب باشد ازجمله کروکودیل کوهان دار و پوزه کج و ......تعدادی از عکسهای این پارک جهت آشنایی را ملاحظه فرمایید .البته تمساح پوزه کوتاه ایرانی گاندو برای من جذابیت بیشتری دارد.

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: