گزارش برنامه بازدید از دریاچه گهر از مسیر الیگودرز

تصویر حمید دادپوری

برای رسیدن به دریاچه زیبای گهر نگین لرستان  مسیر الیگودرز را انتخاب کردیم . بعد از ساعتی وانت سواری از مسیر معروف به مسیر شول اباد به جایی رسیدیم که شروع پیاده روی بود . از لحظه که پیاده شدیم خط الراسی زیبا و چشم نواز در روبرویمان خودنمایی میکرد . که کوههای کل جنون در انتهای دره روبرو بود . دره ای در شرق بود .البته مسیر ما جهت جنوب شرقی به شمال غربی داشت و در ادامه خط الراس قله پیارو و سپس قله گل گل اشترانکوه قابل رویت بود .بعد حدود ۶ کیلومتر پیاده روی به دریاچه سوم گهر و سپس دوم و نهایتا دریاچه معروف گهر رسیدیم .مکان برای آسایش و لذت بردن از طبیعت بکر منطقه گهر .دره پیمایش شده بسیار زیبا و پر        از گلهای خاص و زیبا بود .

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: