گزارش پیمایش آسیابر به نورالعرش در دیلمان

تصویر حمید دادپوری

پیاده روی در جنگلها و دامنه درفک بسیار لذت بخش  است .تصمیم گرفتیم این کار را از روستای آسیابر در دیلمان شروع کنیم و در جاده ای فرعی به سمت شهر توتکابن ادامه دهیم در مسیر پیمایش از نزدیکی امامزاده شاه شهیدان که یکی از مسیرهای صعود درفک میباشد عبور کردیم و در جهت جنوب ادامه مسیر دادیم و قبل از رسیدن به روستای سی بن  به سمت  غرب تغییر جهت دادیم .بعد از چند کیلومتر به دو راهی رسیدیم که یک طرف به قله درفک و ییلاق اربناب میرفت و یک مسیر ما را به امامزاده نورالعرش و روستای سی دشت میرساند . ما مسیر سی دشت را ادامه داده و تا امامزاده نورالعرش طی کردیم .

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: