گزارش برنامه دوچرخه کوهستان آلاشت به لفور

تصویر حمید دادپوری

گزارش برنامه آلاشت به لفور

    همیشه سواد کوه برای ما  طبیعت گردان تازگی دارد حتی اگر با مناظرو یا مسیر  تکراری همراه باشد .ما با رسیدن مهر ماه عزم یک برنامه دوچرخه کوهستان در مسیر جدیدی نمودیم .مسلما در زمانی که ما انتخاب نمودیم هفته اول مهر افراد زیادی نمی توانستند در برنامه شرکت کنند .این دفعه کل دانسته های ما از مسیر جدید ، تصاویر ماهواره ای از جنگل های انبوه بود .با این که صبح زود از تهران حرکت کردیم ولی زودتر از ساعت ۹.۵ نتونستیم پا به رکاب شویم .

      پیش بینی هواشناسی هم هوای بارانی در نظر گرفته بود که دوچرخه سواری را لذت بخش تر میکرد .ابتدای مسیر ما روستای کارمزد بود که در مسیر سربالایی بعد از گذر از کنار امامزاده ای و دور زدن یال به جنگل لفور وارد میشد .مسیر سربالایی با سه دوچرخه طی شد .در مسیر هم توصیه هایی مبنی بر وجود پلنگ از طرف مردم مهربان و بومی منطقه شد . ولی ما میدانستیم اگر ما مزاحمشان نشویم و میهمان خوبی برایشان باشیم انها برای ما مشکلی ایجاد نمی کنند .متاسفانه درانتهای سربالایی اول یکی از دوچرخه ها از ناحیه گوشواره شانژمان خراب شد .دو راه داشتیم یا زنجیر را کوتاه میکردیم  ویا دوستمان سربالایی امده را به طرف ماشین برمیگشت که  به دلیل عدم اشنایی به شیبهای مسیر راه اول را انتخاب کردیم و قرار شد در انتهای مسیر یعنی تاج سد لفور به ایشان برسیم .هر چه جلوتر رفتیم حجم باران بیشتر شد و ما با یک تراورس ۱۵ کیلومتر بدون شیب به ابتدای مسیر سراشیبیهای تند به طرف دریاچه و امامزاده گزو رسیدیم . در این مسیر که توام با بارش باران بود بیش از ۱۰ آبشارپرآّب دایمی و غیر دایمی که به دلیل شدت باران تشکیل شده بود دیدیم . البته بماند یکبار مسیری ۴ کیلومتری را فرود امده و دوباره مجبور به برگشت شدیم .در سراشیبی ها مسیر از کنار امامزاده گزو گذشتیم ولی به دلیل اینکه قبل از تاریکی میخواستیم از جنگل خارج شویم .به دیدن آبشار معروفش نرفتیم .بعد از حدود ۳۵ کیلومتر رکاب زنی به دو راهی رسیدیم وبرای اولین بار دریاچه سد لفور را دیدیم و خوشحال شدیم که  مسیر را درست امدیم ادامه مسیردور زدن دریاچه بزرگ سد بود و البته بیشتر مسیر باقیمانده به صورت تراورسی بود و دور زدن دریاچه سد که توام با افزایش ارتفاع و کاهش ارتفاع بود .بالاخره بعد ۵۰ کیلومتر رکاب زنی به دوستمان که به پیشواز امده بود رسیدیم .

انتهای مسیر به دریاچه پشت سد میرسد که این دریاچه بسیار بزرگ دارای جزیره زیبایی در مرکز است که چشم انداز بی نظیری را ایجاد نموده است .

مسلما این جنگل به دلیل یالها و شیبهای متفاوت میتواند به راحتی هر کسی را گم کند و ما با وجود اطلاع از مسیر یکبار هم مسیر اشتباه رفتیم .این مسیر را با افراد اشنا به مسیر یا جی پی اس طی کنید.

استان مرتبط: 

مرتبط: