گزارش بازدید از گنبد نمکی گرمسار

تصویر حمید دادپوری

معدن نمک کوهدشت واقغ در جاده ایوانکی به گرمسار یکی از جاذبه های ژئوتوریسمی ایران به شمار می آید با وجود نزدیکی به تهران حدود ۸۵ کیلومتر فاصله برای خیلی از طبیعت گردان ناشناخته است . این گنبد نمکی علاوه بر زیبایی هایی که از سنگهای نمکی با رنگ آمیزی های زیبا به وجود آورده  کوهها و تپه هایی که با فرسایش زیاد به شکل هاو رنگهای زیبا  در منطقه به وجود آورده نیز منطقه را منحصر به فرد نموده در ادامه تعدادی ز عکسها را ملاحظه میفرمایید.

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: