گزارش عبور از تیغه های خوش آمد، خط الراس شاهکوه، گرگان

تصویر حمید دادپوری

گزارش عبور از تیغه های خوش آمد، خط الراس شاهکوه، گرگان.

مهشاد پاکپور--- فواد حاتم نژاد،

منطقه؛ شاهکوه، خطالراس شاهکوه.

طول مسیر :
خطالراس کامل؛۳۰  کیلومتر هوایی.
مسیر پیمایش شده : ۸ کیلومتر منهای دشت پای کار،

ارتفاع:
شکافهای خط الراس ۳۴۰۰ متر،
بلندترین نقطه در خطالراس : قله گاوکشان ۳۸۱۳ متر،

بلندترین نقطه مسیر پیمایش شده: منار کلاغلان غرب ۳۷۷۵ متر،

آمادگی و هماهنگی قبلی:: در طول مسیر دو مرحله بارگذاری غذا انجام گرفته بود و از آبان ماه چندبن مرحله نقاط مختلف خط الراس پیمایش شده بود.

تقسیم بندی خطالراس، ::
قله خوش آمد به ارتفاع ۳۷۰۰ متر اولین قله در غرب خطالراس میباشد------،  پس از آن تیغه های خوش آمد به نام های منار یک تا ۷ و کلاغلان غرب(با توجه به درجه سختی عبور و شباهت  به کلاغلان اواسط مسیر نامگذاری نمودیم)------ . قله ۳۸۱۳ متری گاوکشان،----------  قله ۳۸۰۰ متری کهکشان،  ---------  تیغه های بینام------- قله تیغه ای کلاغلان،------- قله برفکه ------- قله فرحزاد،

مختصری از برنامه،
در ابتدا برنامه با هدف پیمایش کل خطالراس آغاز شد، اما در صبح روز سوم با توجه به وجود الاءم سرمازدگی  در انگشتان پا به ناچار برنامه  پس از عبور از تیغه های خوش آمد تا گاوکشان به پایان رسید، و با تماس با مسول فنی و تیم پشتیبان جناب اصغری بلافاصله کم کردن ارتفاع در دستور کار قرار گرفت،

روز نخست با توجه به بارش های شدید یک هفته گذشته با برفکوبی بسیار روبرو بودیم، بنابرین با علم بر حجم برف تیم سه نفره  ( آقایان محمد نعیمی، محمد عرب ، حسین مومنیان ) همراه   شدند تا فشار برفکوبی تقسیم گردد. درین روز با هشت ساعت پیمایش و برفکوبی سنگین تا ارتفاع ۳۳۰۰ متری پیشروی کردیم و شبمانی درین نقطه انجام شد،
در روز دوم با ادامه مسیر به دهانه دهلیز  بازگشایی شده توسط تیم منتخب کوهنوردی گرگان به نام مسیر منتخب ۲ رسیدیم ، درین نقطه تیم همراه مسیر بازگشت در پیش گرفت و تیم دو نفره ما ادامه مسیر داد، 
حجم برف در دهلیز بسیار بود و گاها  تا به سینه میرسید،  در ساعت ۱۲ روز دوم صعود قله خوش آمد حاصل شد و پیشروی به سوی تیغه ها رو  تا ساعت ۴ ادامه دادیم،  با عبور از تیغه های منار یک و دو  شب مانی در دامنه ی تیغه ی منار ۳ صورت گرفت. 
صبح روز سوم الاءم سرمازدگی  در هر دو پایم پدیدار بود و کمی نگرانمون کرد،  همچنین حدودا ۴۹۰۰  متر هوایی تا محل بارگذاری اولمون فاصله بود، البته غذا به میزان کافی همراه داشتیم و شب گذشته به میزان کافی آب درست کرده بودیم.

عبور از تیغه ها بجز یک  تیغه که از ضلع غربی قابل صعود نبود و دو تیغه که از ضلع شرقی قابل فرود نبود  و فقط از دامنه امکان عبور بود صورت گرفت ، ( یکی ازین قلل از ضلع  جنوبی صعود شد، )  با توجه به هدف اصلی  پس از عبور از کلاغلان غرب  و رسیدن به تپه های مسیر، پیمایش با سرعت بیشتر رو انجام دادیم و در اولین نقطه که تلفن همراه آنتن داد با تیم پشتیبان تماس گرفتیم که  با توجه به استعداد سرمازدگی دستور برگشت دادن، درین لحظه  هم به محل بارگذاری رسیده بودیم. که بدون توجه بهش از کنارش گذشتیم ، شب در راه بود و باید ارتفاع کم میکردیم، و این امر از قبل از قله گاوکشان تا روستای شاهکوه با زمان ۴ ساعت اتفاق افتاد،

در پایان سپاسگذاریم از آقایان حسین اصغری، موسی دلپسند، حسین مرگدری، مهدی نوچمنی، محسن ده مولایی، محمد نعیمی، محمد عرب، حسین مومنیان،

موقعیت روی نقشه: 

استان مرتبط: 

مرتبط: